• »Det handler om prioritering«

Borgerlistens byrådsmedlemmer

Ernst Brüchle
Knudsen

Gjellerup, 7400 Herning
Mail: byrek@herning.dk
Tlf: 51 90 91 60

Mit navn er Ernst Brüchle Knudsen. Selvom jeg er en årgang 1952 og har forladt arbejdsmarkedet, så er jeg stadig en aktiv mand.

Det var først i 2017 jeg blev valgt ind i Herning Byråd, da tiden var til det. Jeg har imidlertid længere tid forinden været en ivrig debattør ift. Kommunens beslutninger ift. Bl.a. Byplanlægning. Jeg interesserer mig meget for iværksætteri og nye teknologiske fremskridt. Jeg kan også godt lide, at cykle lange ture og se udviklingen i byen, landmændenes arbejde i markerne og årstidernes gang i naturen.

Når jeg interesserer mig for en sag, så kan jeg godt lide at undersøge tingene til bunds. I kommunalpolitik drejer tingene sig for mig ikke så meget om partipolitik, som hvad der synes fornuftigt og rigtigt

Jeg kan drage nytte, af min af min uddannelse og erfaring indenfor byggeri og anlægsopgaver. Jeg har en teknisk uddannelse suppleret med HD(R). Jeg har været medejer af en mellemstor virksomhed indenfor råstofindvinding med grusgrave flere steder i Jylland. Efter vi solgte virksomheden har jeg også arbejdet hos andre entreprenørfirmaer som tilbudsberegner på jord- kloak og anlægsopgaver.

Det var først og fremmest skoleflytningerne og de 20% besparelser på de sårbare børn, der bragte os sammen i Borgerlisten, men vi har også rigtig mange andre ting tilfælles, især indenfor miljø, social- og skolevæsen. Det drejer sig også meget om grundholdninger til mennesker, hvor vi vil støtte op om alle mennesker og hjælpe dem frem. For os drejer det sig ikke så meget om at udvælge talenter, men derimod at skabe gode fællesskaber, der kan være berigende på alle måder.

Lone Nielsen

7480 Vildbjerg
Mail: byrln@herning.dk
Tlf: 20 13 84 55

Mit navn er Lone Nielsen. Jeg har været medlem af Herning byråd siden kommunalreformen i 2007.

Jeg er oprindeligt uddannet bygningsmaler, men har derefter gennemgået flere uddannelser. Bla. byggetekniker og senere socialrådgiver. Derfor kender jeg til arbejdsmarkedets forskellige områder, og bruger min erfaring, når jeg tager politiske beslutninger.

Politisk har det økonomiske altid haft min store interesse. Efter valg i 2007, startede jeg med at terpe Herning kommunes budgetter, hvilket jeg har gjort lige siden. Det er stort og komplekst, og jeg forstår så udmærket de nyvalgte, der har svært ved at gennemskue sammenhængen. For mig er det gennem årene blevet mere tydeligt, at der er en skæv fordeling af Herning kommunes midler. For mange penge bliver brugt på ingenting, bygninger renoveres for at blive væltet året efter, gode indsatser der har været investeret i, lukkes ned for at starte nye osv. Derudover har jeg set på at kernevelfærden er blevet udhulet med devisen om at vi ikke har penge nok, og at det, ud over den siddende regering, er sanktionsloftets skyld, at vores borgere til stadighed oplever et forringet serviceniveau.

I min optik ser det dog anderledes ud. Jeg mener vi er nødt til at prioritere økonomien ud fra ”nice to have, need to have” princippet. Vi har i flere år kørt efter ”nice to have”, og det bør ændres. For mig er ”need to have” en kvalitetsfyldt folkeskole, en tryg daginstitution, en værdig pleje og omsorg af vores plejekrævende ældre og handicappede, en god støtte til vores psykisk udsatte, og ikke mindst forebyggelse på både børne og voksenområdet. Dernæst mener jeg at vi skal understøtte breddeidrætten og foreningslivet, da det har en forebyggende effekt, og understøtter livskvalitet og mental sundhed.