• »Det handler om prioritering«

Om borgerlisten

Borgerlisten er et parti-neutralt og lokalt forankret parti, som kom til verden ved en stiftende generalforsamling den 27. marts 2019.

Borgerlisten blev en realitet, da der i forbindelse med budget 2019 blev præsenteret en meget stor besparelse på 20 mill. på specialundervisningen af børn i Herning Kommune. Samtidig blev borgerne i Herning Kommune præsenteret for en skoleflytning af børn med autisme fra Sønderagerskolen. Byrådsflertallet ønskede at etablere en ny talentskole, hvortil sportslinjerne på Sønderagerskolen skulle overføres. Dette indebar, at det ikke længere var aktuelt at børn med autisme, fortsatte deres skolegang på Sønderagerskolen. Beslutningen indebar også, at skolen med omliggende jord skulle sælges og udlægges til boligområde.

I budgetforliget blev det også aftalt, at der på Holtbjergskolen skulle oprettes et skoletilbud primært med afsæt i 2-sprogede børn. Skolen blev betegnet som en bydelsskole under Herningholmskolens ledelse.

Eleverne skulle senere flyttes til Herningholmskolen. Baggrunden var, at der var en frygt i byrådet for, at andelen af 2-sprogede elever, ville få den effekt, at mange etnisk danske forældre med børn på Herningholmskolen, ville flytte deres børn over på friskoler. I skrivende stund ser det ud til, at andelen af 2-sprogede på bydelsskolen vil ligge på ca. 98%. Tilsyneladende var det ikke et ønske fra skolebestyrelsen med denne adskillelse.

Genetableringen af Holtbjergskolen betød således, at den skulle indeholde undervisningen af Åmoseskolen (specialskole), børn med autisme fra Sønderager og Bydelsskolen. Holtbjergskolens fysiske tilstand har været i fokus fra mange sider. Der er kraftig mistanke om dårligt indeklima, med alt hvad det indebærer. Byrådets flertal ønskede ikke, at der blev lavet en gennemgribende undersøgelse af indeklimaet.

I første omgang indebar budgetforliget, at socialdemokraterne Lone Nielsen og Anne Marie Christensen sprang fra Socialdemokratiet og blev løsgængere. Senere blev den konservative Ernst Knudsen tvunget til at melde sig ud af Det Konservative Folkeparti, da man ikke kunne acceptere, at han blev ved med at stille spørgsmål til Holtbjergskolens fysiske tilstand og indeklima.

På byrådsmødet den 2. april 2019, blev Borgerlisten godkendt af Herning byråd, og vi er frem til kommunalvalget i november 2021 repræsenteret i byrådet af Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen. I denne periode er vi det næststørste parti sammen med Socialdemokratiet.